Algemene regel

Dosering Water / ha          Dosis per 10 L water Dosis per 100 m2
Contactherbiciden                 Bvb. Bofix
6 L / ha

500 L 6.000 ml / 500 L = 12 ml / L                 
12 x 10 = 120 ml / 10 L
6.000 ml / 10.000 m2 = 0,6 ml / m2
0,6 x 100 = 60 ml / 100 m2
Bodemherbiciden
Insecticiden
Fungiciden
Bvb. Confidor 200 SL          
0,5 L / ha

1000 L 500 ml / 1000 L = 0,5 ml / L
0,5 x 10 = 5 ml / 10 L
500 ml / 10.000 m2 = 0,05 ml / m2
0,05 x 100 = 5 ml / 100 m2 

Onkruidbestrijding

Totale onkruidbestrijding
- Zonder nawerking

 • Roundup Ultra / Glyfos: 100 à 150 ml / 10 L water
 • Roundup power Turbo: 75 à 120 ml / 10 L water
 • Basta: 100 à 150 ml / 10 L water
 • Reglone: 100 ml / 10 L water
 • Genoxone: 125 ml / 10 L water

- Met nawerking

 • Kid Way: 120 ml / are
 • Zapper: 100 ml / are
 • Pistol Flex: 5 g / are
 • Ustinex Total: 100 g / are
 • Premazor: 70 ml / are
 • Toki: 12 g / are
 • Chikara: 2 g / are

Selectieve onkruidbestrijding
- Tussen beplanting
Winter (rusttoestand, op onkruidvrije grond)

 • Kerb SC 20 ml + AZ 10 ml / are
 • Butisan 20 ml + Chloortoluron 30 ml / are
 • Valdor expert 3,3 gram / are

Voorjaar (uitlopen van de planten)

 • Ronstar GR 1200 g strooien / are (geen werking op bovenstaand onkruid)
 • Pendulum 2 GR 1000 g strooien / are (geen werking op bovenstaand onkruid)

Zomer (volle groei, bloei)

 • Matrigon tegen distels, Primus tegen haagwinde, Aramo en Eloge tegen grassen
 • 30 ml Matrigon + 10 ml Vegetop 10 L (onder het gewas door)
 • 2 ml Primus / 10 L (onder het gewas door)
 • 50 ml Aramo / 10 L of 40 ml Eloge / 10 L (raadpleeg selectiviteitslijst bij overspuiten!)

- Gazon

In nieuwe gazons vanaf 3-blad

 • Trevistar : 30 ml / 10 L (+ AZ 3 ml)
 • Dicoplus Pro : 30 g / 10 L (+ AZ 3 ml)
 • Bofix : 80 ml / 10 L

In bestaande gazons

 • Bofix : 120 ml / 10 L
 • U46D500 : 60 ml / 10 L
 • Dicotex : 150 ml / 10 L
 • Trevistar : 30 ml / 10 L
 • Dicoplus Pro : 30 g / 10 LInsectenbestrijding

Bladinsecten

 • - Bladluizen : Confidor 5 ml / 10 L - Actara 4 g / 10 L - Teppeki 0,6 - 1,6 g / 10 L
 • - Bladluizen/wantsen/kevers : Calypso 2,5 ml / 10 L
 • - Rupsen : Xentari WG 10 g / 10 L - Steward 1,5 g / 10 L - Conserve 8 ml / 10 L
 • - Rupsen/luizen : Okapi 30 ml / 10 L
 • - Spintmijten : Vertimec 5 ml / 10 L - Floramite 4 ml / 10 L

Bodeminsecten
- In gazon

 • Engerlingen in gazon : Biologisch middel Bio B-Green
 • Engerlingen + emelten: Merit turf 300 g / are strooien

- In houtachtige planten

 • Taxuskever:
 • - Bio 1020 1 kg / are inwerken vóór het planten
 • - Dimilin 2,5 ml + Steward 1,5 g / 10 L water spuiten bij valavond tegen de kever
 • Periode : juni tot augustus
 • - Dimilin 2,5 ml / 10 L water aangieten tegen de larven
 • Periode: september tot half oktober
 • - Biologisch middel Bio Kraussei-system tegen de larven
 • Periode : september-oktober ofwel maart-april

Mierenbestrijding
- Op verharde oppervlakken

 • Exit 100 EW : 5 ml / 1 L ingieten
 • Vespa mieren : strooipoeder
 • KB Mier SG : insectpoeder


Bladschimmels

Valse meeldauw op o.a. Buddleja, Viola, ... : Tanos : 6 g / 10 L
Echte meeldauw (witziekte) op o.a. rozen : Eminent : 10 ml / 10 L
Exact : 50 ml / 10 L
Candit : 6 g / 10 L
Bladvlekkenziekten : Sporgon : 15 g / 10 L
Signum : 15 g / 10 L
Ortiva Top : 10 ml / 10 L


Mos- en algenbestrijding

Op verharde oppervlakken : 

 • Megasid : 1 L / 10 L water
 • Mosskade: 1 L / 9 L water

In gazon: 

 • Empress : 200 g / are of ijzersulfaat : 4 kg / are
 • Mogeton : 150 g / are


Slakkenbestrijding

Metarex Inov 50 g / are
Biologisch middel Sluxx of Derrex: 70 g / are